FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
परिवर्तन गाँउपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको पाश्व्र चित्र वस्तुस्थिती विश्लेषण प्रतिवेदन २०७९ ०८० ७९-८० 01/03/2024 - 13:18 PDF icon परिवर्तन गाँउपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको पाश्व्र चित्र वस्तुस्थिती विश्लेषण प्रतिवेदन २०७९ ०८०
परिवर्तन गाउँपालिकाको आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रन कार्य प्रणाली ७९-८० 01/03/2024 - 13:16 PDF icon आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रन कार्य प्रणाली
परिवर्तन गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्य योजना प्रतिवेदन ८०/८१ 09/05/2023 - 15:38 PDF icon Paribartan RIAP Final Report-signed-sign.pdf
परिवर्तन गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना प्रतिवेदन ८०/८१ 09/05/2023 - 15:36 PDF icon CD Plan Paribartan Final Rolpa PDF Finall-sign.pdf
परिवर्तन गाउँपालिकाको स्वास्थ्य, सरसफाई तथा पोषण नीति २०७९ ७९-८० 06/05/2023 - 14:45 PDF icon परिवर्तन गाउँपालिकाको स्वास्थ्य, सरसफाई तथा पोषण नीति २०७९.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन २०७९ ७९-८० 06/05/2023 - 14:30 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन २०७९.pdf
परिवर्तन गाउँपालिकाको नि:शुल्क शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७९ ७९-८० 05/30/2023 - 11:44 PDF icon परिवर्तन गाउँपालिकाको निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७९.pdf
परिवर्तन गाउँपालिकाको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७९ ७९-८० 05/30/2023 - 11:34 PDF icon परिवर्तन गाउँपालिकाको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७९.pdf
परिवर्तन गाउँपालिकाको द्धन्द प्रभावित परिवार उत्थान कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधी २०७९ ७९-८० 05/30/2023 - 11:14 PDF icon परिवर्तन गाउँपालिकाको द्धनद प्रभावित परिवार उत्थान कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधी २०७९.pdf
जलश्राेत तथा मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधी २०७८ ७८/७९ 01/24/2022 - 14:53 PDF icon खानेपानी मुहान दर्ता सम्वन्धि कार्यविधि २०७८.pdf

Pages