FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याड्डकनको नतिजा सार्वजनिक गरेको सम्बन्धमा । ८०/८१ 01/22/2024 - 10:57 PDF icon Final publish with letter lisa.pdf
स्वतःप्रकशन_२०८०_कातिक_१_गतेदेखी_पौष_मशान्तसम्मको प्रकाशित ८०/८१ 01/14/2024 - 14:32 PDF icon स्वतःप्रकशन_२०८०_कातिक_१_गतेदेखी_पौष_मशान्तसम्मको .pdf
२०७९ माघ देखि चैत्र मसान्त सम्मको स्वत प्रकाशन । ७९-८० 04/19/2023 - 15:48 PDF icon 3 महिने स्वत प्रकाशन.pdf
३ महिने स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा । ७९-८० 01/31/2023 - 17:27 PDF icon ३ महिने स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा ।
कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्झौता ७९-८० 08/14/2022 - 16:26 PDF icon TOR_compressed.pdf
गाउँपालिका तथा वडाबाट हुने विभिन्न सेवा प्रवाहहरु ७९-८० 07/20/2022 - 13:18 PDF icon 5.2.2 aसेवा प्रवाहका मापदण्डहरु.pdf
३ महिने स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा । ७९-८० 07/18/2022 - 14:50 PDF icon स्वत प्रकाशन 2078-03-31.pdf
तिन महिने स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा ७८/७९ 04/04/2022 - 10:36 PDF icon तिन महिने स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा
प्रत्येक तीन महिनामा स्वत प्रकाशन गरिने सुचनाहरु प्रकाशन गरिएकाे । (२०७७ फाल्गुन देखि २०७८ बैशाख सम्म) ७७/७८ 05/05/2021 - 13:58 PDF icon प्रत्येक तीन महिनामा स्वत प्रकाशन गरिने सुचनाहरु प्रकाशन गरिएकाे । (२०७७ फाल्गुन देखि २०७८ बैशाख सम्म)
सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना ७६/७७ 09/12/2019 - 13:04 PDF icon सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना

Pages