FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तेस्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको विवरण ८०/८१ Sunday, June 2, 2024 - 14:09 PDF icon 8.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 1.pdf
आ.व ०७९।०८० को ६ न‌‍ वडाको पहिलो किस्ता खाने लाभग्रीहरु ७९-८० Wednesday, February 1, 2023 - 16:24 PDF icon आ.व ०७९।०८० को ६ न‌‍ वडाको पहिलो किस्ता खाने लाभग्रीहरु.pdf
आ.व ०७९।०८० को ५ न‌‍ वडाको पहिलो किस्ता खाने लाभग्रीहरु ७९-८० Wednesday, February 1, 2023 - 15:59 PDF icon आ.व ०७९।०८० को ५ न‌‍ वडाको पहिलो किस्ता खाने लाभग्रीहरु.pdf
आ.व ०७९।०८० को ४ न‌‍ वडाको पहिलो किस्ता खाने लाभग्रीहरु ७९-८० Wednesday, February 1, 2023 - 15:37 PDF icon आ.व ०७९।०८० को ४ न‌‍ वडाको पहिलो किस्ता खाने लाभग्रीहरु.pdf
आ.व ०७९।०८० को ३ न‌‍ वडाको पहिलो किस्ता खाने लाभग्रीहरु ७९-८० Wednesday, February 1, 2023 - 14:35 PDF icon आ.व ०७९।०८० को ३ न‌‍ वडाको पहिलो किस्ता खाने लाभग्रीहरु.pdf
आ.व ०७९।०८० को २ न‌‍ वडाको पहिलो किस्ता खाने लाभग्रीहरु ७९-८० Wednesday, February 1, 2023 - 14:11 PDF icon आ.व ०७९।०८० को २ न‌‍ वडाको पहिलो किस्ता खाने लाभग्रीहरु.pdf
आ.व ०७९।०८० को १ न‌‍ वडाको पहिलो किस्ता खाने लाभग्रीहरु ७९-८० Wednesday, February 1, 2023 - 13:53 PDF icon आ.व ०७९।०८० को १ न‌‍ वडाको पहिलो किस्ता खाने लाभग्रीहरु.pdf
०७८०७९ मा परिवर्तन गा.पा.वडा नं ५ को पहिलो किस्ता भत्ता खाने लाभग्राहीहको विवरण ७८/७९ Friday, March 11, 2022 - 13:32 PDF icon ०७८०७९ मा परिवर्तन गा.पा.वडा नं ५ को पहिलो किस्ता भत्ता खाने लाभग्राहीहको विवरण.pdf
०७८०७९ मा परिवर्तन गा.पा.वडा नं ४ को पहिलो किस्ता भत्ता खाने लाभग्राहीहको विवरण ७८/७९ Friday, March 11, 2022 - 13:18 PDF icon ०७८०७९ मा परिवर्तन गा.पा.वडा नं ४ को पहिलो किस्ता भत्ता खाने लाभग्राहीहको विवरण.pdf
०७८०७९ मा परिवर्तन गा.पा.वडा नं ३ को पहिलो किस्ता भत्ता खाने लाभग्राहीहको विवरण ७८/७९ Friday, March 11, 2022 - 12:59 PDF icon ०७८०७९ मा परिवर्तन गा.पा.वडा नं ३ को पहिलो किस्ता भत्ता खाने लाभग्राहीहको विवरण.pdf

Pages