FAQs Complain Problems

श्री सबै वडा अध्यक्ष ज्यू, कार्यपालिका सदस्य ज्यू, स्वास्थ्य सस्था प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुख पत्र अनुसार कार्यक्रम मा सहभागि हुने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: